Jump to content

Johann Wolfgang von Goethe

Hali sa Wikiquote
(Nakatukdo hali sa Goethe)

Mga sambit

[baguhon]
Si Goethe(Stieler 1828)
  • An tunay na aram sana nyato kun kita nagdududa nin kadikit. Sa kaaraman igwa pirmi nin pagduwa-duwa.
Isay an pinakamaugma sa mga tawo? Sinda na pigtatawan halaga an nagibo kan iba, asin sa kaugmahan kan iba sinda nauugma man, dawa ngani bako man ninda ining sadiri.