Jump to content

Abilidad

Hali sa Wikiquote

An abilidad iyo an pagkakaigwa nin kakayahan na gibuhon an sarong bagay.

Mga Sambit=

[baguhon]
  • An mga natural na abilidad siring man kan mga natural na tanom; kaipuhan nindang pigpuputputan tangani na magtalubo.
  • Francis Bacon
  • An talento na dai nin pagkamatalino dai magkakanigu, alagad an pagkamatalino na dai man nin talento, dai man giraray nin saysay.
  • Paul Valery
  • An hapot na "Isay dapat an magin boss?" arog man sa paghapot na "Isay an dapat na magin tenor sa quartet?" Syempre, si tawo na kayang kumanta nin tenor.
  • Henry Ford
  • Igwa nin mas masakit na hanapon, sarong bagay na harayuon, sarong bagay na mas bihira pa sa abilidad. Iyo an kakayahan na maaraman an sarong abilidad.
  • Elbert Hubbard