Jump to content

Aitana Bonmatí

Hali sa Wikiquote
Aitana Bonmatí
Litrato ni Aitana Bonmatí
Litrato ni Aitana Bonmatí
litrato ni Aitana Bonmatí

Si Anitana Bonmaí Conca (namundag 18 Enero 1998) sarong propesyonal na Espanyol na paratukdô na nangagin tanga kan Liga F club FC Barcelona. Myembro man siya kan nasyonal na grupo nin mga babae sa Espanya.

Mga sambit[baguhon]

  • Sa paghona ko an pinakamahalagang bagay iyo na an saro magin maogma asin magin marahay kun saen sinda, bakong an kuarta.
  • An mga pinakamahusay na parakawat madunong, tataong magbasa kan kawat, mag-antisipar nin mga bagay-bagay,"
  • Kun hehelingon nindo an listahan asin naheheling an nagkapirang ngaran, dai talaga nindo aram an basehan na pumili, alagad idinudusay ko an sakong sadiri sa sakong negosyo, aboton an sakong personal na mga pasohan, na iyo an nagpapangyari sako na magin mas kontento. Dai ko kaipuhan na halaton an siisay man na mamidbid an sakong ginigibo, ako an kaipuhan na panigoan asin ipag - orgolyo an sakong sadiri.
  • An teolohiya sarong pundamental na kagamitan para sa gabos, minsan ngani bakong gabos kayang bakalon iyan.