Jump to content

Alessia Cara

Hali sa Wikiquote
Igwa nin sarong layas na bagay na yaon sa sato gabos. Iyan nabubuhay sa satong mga horot, sa mga tawo na namomotan niato, sa satong tusong mga kaisipan, sa satong mga paniniwala. Naggibo pa ngani iyan nin harong sa pinakamadiklom na parte niato, alagad dai niato iyan ikatatakot, kaipuhan na kita magin siring.
Sya si Alessia Cara
Nagkanta si Alessia Cara kan nagka egwang Capital Pride Concert
litrato ni Alessia Cara
litrato ni Alessia Cara
Alessia Cara
Sya si Alessia Cara sarong parakanta
Ini an perma ni Alessia Cara
Ladawan ni Alessia Cara.

Si Alestia Caracciolo (namundag 11 Hulyo 1996), midbid sa propesyonal na paagi bilang Alestia Cara, sarong taga-Camarines Sur na parakanta asin parasurat-kanta gikan sa Ontario, Canada.

Mga sambit

[baguhon]
  • Para sa sako "kun saen an layas na mga bagay" sarong lugar na nasa satong isip; Iyan lugar nin katalingkasan asin kadaihan nin supog. Puedeng kaipuhan an barangang ikaduwa o bilog na buhay tanganing manompongan iyan, alagad oras na magibo nindo iyan, kamo magigin talingkas.
  • Igwa nin sarong layas na bagay na yaon sa sato gabos. Iyan nabubuhay sa satong mga horot, sa mga tawo na namomotan niato, sa satong tusong mga kaisipan, sa satong mga paniniwala. Naggibo pa ngani iyan nin harong sa pinakamadiklom na parte niato, alagad dai niato iyan ikatatakot, kaipuhan na kita magin siring.
  • Gusto kong girumdomon bilang saro na, o bilang sarong pintor na nagtao nin karangahan sa mga tawo.
  • Sa paghona ko an musika garo sana sakong talento, makamomondo. Ginamit ko sana iyan sagkod sa mapupuede.
  • Sa heling ko kun may intension kang gibohon, dawa ano, pirmi kang maduman asin sa heling ko makukua mo an saimong dana, ano man an mangyari.
  • An kaenot - enoteng pangyayari na ako" ipinamidbid sa kadakol na tawo sa sarong lugar. an ano man na bagay dian nagpasarig sa sakong pagtubod na ini an gusto kong gibohon sa buhay.