Jump to content

Alice Moore Hubbard

Hali sa Wikiquote
Alice Moore Hubbard
Alice Moore Hubbard Sitting Portrait.
sarong amerikanang feminista asin para surat
Pirma ni Alice Moore Hubbard

Si Alice Moore Hubbard (7 Hunyo 1861 - 7 Mayo 1915), namundag Alice Luann Moore, sarong bantogan na Amerikanong feminista, parasurat, asin, kaiba an saiyang agom, si Elbert Hubbard sarong nangengenot na pigura sa hiron nin Roycroft.

Mga Sambit

[baguhon]
  • An pagtotokdo mapanggana sana mantang pinapangyayari kaiyan an mga tawo na mag - isip para sa saindang sadiri. Bakong gayong mahalaga an iniisip kan maestro; Dakol an iniisip - isip kan aki.
  • Garo baga mayo nin ano man na gigibohon.

Sarong Bibliyang Amerikano (1912)

[baguhon]
  • Mas pinili ni Robert Ingerkoll an lambang politikal asin sosyal na onra sa pribilehio na patalingkason an katawohan sa mga gapos nin kaoripnan asin takot. Mayo siang aram na mas banal kisa katotoohan. Mas suno nia an paggamit kan sadiri niang rason sa pag - ako nin popular na pag - upak o pagbalos. An saiyang alistong rawitdawit, malinaw na hutok asin mayong pagkaherak na sarì dai pigpapahayag an Hade nin Superstisyon asin ginibo siyang sarong putat sa korte nin rason.