Jump to content

Andrea Brooks

Hali sa Wikiquote

Si Andrea K. Brooks (Marso 3, 1989-) sarong aktres asin modelo.

Mga sambit

[baguhon]
  • Tuguti nindo akong magsabi na dai ko binabantayan nin parate an sakong mga gibo. Nagkonsentrar ako sa sakong trabaho asin tinotogotan ko na sana iyan. Mayo kamong kontrol sa gigibohon kan mga editor sa saindong trabaho kaya mayo nang panahon na mahadit. Kadukot mo an proyekto asin dakula man nanggad ini dawa anong luwas. An pinakamarahay iyo na may posibilidad na an mga tawo magkaigwa nin siring na interes sa proyekto na dian kamo imbuelto asin iyan magmomotibar sa mga nagheheling. Bubuksan ninda an saindang puso asin siertong aakoon iyan. Iyan an pinakamarahay na bagay manongod sa pagigin aktres, asin iyan an linalaoman ko sa kada proyektong ginigibo ko.
  • Aram ko na igwa pa nin ibang mga pasale kun saen kamo nasasakitan sa platapormang ini sa multimedia na kun saen an gabos igwa nin boses, asin regular kaming naggigibo nin mga pantasia. Masakit na itao sa gabos an gusto ninda, alagad kaipuhan mo man na piriton an saimong sadiri na dikit - dikit
  • Saro man sa mga bagay na may mga aktor iyo na kun minsan habo kang magkaigwa nin papel bilang aktor ta kun ika nagbabasa para sa ibang mga piloto asin may interes ka sa ibang bagay o sa prodyuser iyo an nakikipag-olay saimo manongod sa sarong pelikula o pasale na pirepirmeng pigko'tan asin an paghuna ninda iyo ining gona paduman, habo mong mag'estar sa iskedyul. Asin mayo nin siisay man na nagtataram manongod dian. Sa katunayan, sa parate dai kamo tinotogotan. Kaya kamo sana an nagtutukaw duman, asin an mga tawo igwa kan gabos na teoriyang ini, asin mayo kamo talaga nin masasabi huli sa dai pakaisi.
  • Dai ako makahalat sagkod na nasa edad na an omboy tanganing makikawat nin sagin. Iyan an paborito kong gibohon bilang aki, asin sa heling ko dai ako noarin man nagpondo.
  • Kaipuhan na magkonsentrar kamo sa kun ano an nasa atubangan nindo, kun ano an ginigibo kan saindong karakter sa eksaktong oras na iyan. Habo kong maaraman an ngapit. Habo kong makaaram nin harayoon sa enotan.
  • An sarong bagay na aram ko hale sa pagtaram sa dakol na aktor iyo an mga tawo na habong magin maisog. Habo nindang magdanay na siring. Masakit iyan kun ika nasa sarong pasale na naghahaloy nin dakol na kapanahonan huli ta mantang an saimong ugale igwa nin mga alitoktok asin kababan asin pagbiahe, iyan pa man giraray an karakter ninda. Kaya pirming nakakaugmang marhay na magkawat nin sarong bagay na kabaliktaran na marhay kan ibang karakter. Iyan garo baga daing ontok na pag - ogmang ini, asin nakaoogmang marhay iyan.