Jump to content

Angela Davis

Hali sa Wikiquote
Angela Davis (15852241216) (cropped).
Sya si Angela Davis halipot asin kulot ang buhok.

Si Angela Yvonne Davis (namundag Enero 26, 1944) sarong Amerikanong aktibista sa pulitika, pilosopo, akademiko, Marxistang feminista, autor, propesor emerita sa Unibersidad nin California, Santa Cruz asin sarong kagmuknang myembro kan mga Komite nin Correspondence para sa Demokrasya asin Sosyalismo (CCS).

Mga Sambit

[baguhon]
  • Nakasosopog sagkod makasusupog na maaraman na sarong henerasyon pakalihis kan mga pangyayari na naggibo sa sako bilang personalidad kan publiko, nagigirumdoman ako bilang sarong boldido.
  • Kun an mga representasyon kultural dai maabot nin lampas pa sa sainda man sana, yaon an peligro na iyan magpunsionar bilang an mga surroma para sa aktibismo, na iyan an magigin kapinonan sagkod an katapusan nin politikal na kaugalean.
  • An progresibong arte puedeng makatabang sa mga tawo na makanood bako sanang manongod sa mga puwersa kan obheto sa trabaho sa sosyedad na iniistaran ninda, kundi manongod man sa grabeng sosyal na ugale kan saindang panlaog na buhay. Sa katapustapusi, puede kaiyan na piriton an mga tawo na magkaigwa nin sosyal na abilidad.
  • An mga bilanggoan dai nawawaran nin mga problema, nawara ninda an mga tawo. Asin an kaugalean na pagkawara nin kadakol na tawo sa mga dukha, dayo asin kataraed na tawo sa rasa literal na nagin dakulang negosyo.
  • An angat kan ika-duwang siglo iyo an dai paghagad nin pantay-pantay na oportunidad na magpartisipar sa mga makinaryang pang-aapi. Imbes, iyan an nagpapamidbid asin nakakahale kan mga estrukturang iyan na dian an rasismo nagpapadagos na kontrolado. Ini an solamenteng paagi na an panuga nin katalingkasan ikaaabot sa kadakol na tawo.
  • An rason komo komunista iyo ta nagtutubod ako sa total na rebolusyon na mapabagsak an kontrol kan mga kapitalista sa ekonomiya, na ma'aagaw kan yaman sa gabos na higanteng korporasyon na nag'aaapi asin nagkokontrol kan buhay kan gabos na nagtatrabahong tawo.
  • Kun kamo nagtataram manongod sa sarong rebolusyon, an kadaklan na tawo nag - iisip nin kadahasan; Dai narerealisar na an tunay na laog nin ano man na klase nin rebolusyonaryong bagay sa mga prinsipyo asin an mga pasohan na pinagmamaigotan nindong aboton bako sa paagi na maaabot nindo iyan. Sa ibong na lado, huli sa pagkaorganisar kan sosyedad na ini; Huli sa kadahasan na yaon sa ibabaw sa gabos na lugar kaipuhan nindong laoman na magkakaigwa nin siring na mga pagputok. Kaipuhan nindong laoman an mga bagay na arog kaiyan bilang reaksion.