Jump to content

Angela Merkel

Hali sa Wikiquote
Angela Merkel
litrato ni Angela Merkel
litrato ni Angela Merkel
Siya si Angela Merkel
litrato ni Angela Merkel

Si Angela Dorothea Merkel (namundag 17 Hulyo 1954) iyo an Chancellor of Germany kan 2005-2021. Nagsangle siya sa katongdan kan 2005 bilang chairman kan Kristiyanong Demokratikong Unyon (CDU).

Sambit

[baguhon]

2003

[baguhon]
  • " An nagkapira sa satong mga kalaban dai makatatabang na ibugtak an satong sadiri sa sobrang tamang kanto sa imigrasyon huli sana ta dinadara niato an atension sa peligro nin magkakaabay na mga sosyedad may koneksion sa imigrasyon. Iyan, mahal na mga katood, iyo an pampakinis nin kadahasan, asin an saro sa siring na pagsaginsagin mabagsak siring sa harong nin mga kard sa atubangan nin mga tawo. Iyan an dahelan kun taano ta padagos kitang maghahagad nin kontroladong kontrol asin limitasyon nin imigrasyon. " - Panahon: Si Angela Merkel sa kumperensya kan partidong CDU kan Disyembre 1, 2003.
  • Pagkatapos kan Malipot na Guerra [kita] napapaatubang sa paggaba sa mga lanob nin laen - laen na ideya dapit sa buhay, sa ibang pagtaram an mga lanob sa isip nin tawo kaya iyan nagigin depisil asin paorootrong magruruhay tanganing masabotan niato an lambang saro sa kinaban na ini. an dahelan kun taano ta mahalagang marhay an kakayahan na magpaheling nin konsiderasyon. siring, para sa sato, an satong pamumuhay iyo an pinakamarahay na paaging posible, dai man talaga iyan namamatean nin iba. manlaenlaen na paagi tanganing magkaigwa nin matoninong na pag - eksister. pagtaong konsiderasyon nangangahulogan nin pagpaheling nin paggalang sa kasaysayan, mga tradisyon, relihion asin kultura kan ibang tawo. dai man logod nin pagkamisinterpretar: An pagtaong konsiderasyon sa iba dai nangangahulogan "siisayman na mangyari". apat na may pagtogot sa gabos na dai nagpapaheling nin paggalang sa daing kamanungdanan na mga diretso kan indibiduwal asin naglalapas sa deretsong mag - tawo.
  • Ang katalingkasan iyo an pinakaubod kan satong ekonomiya asin sosyedad. mayo nin katalingkasan an isip nin tawo naolang sa paghale kan puwersa kaiyan sa paglalang. an malinaw man iyo na dai magdadanay na solo an katalingkasan na ini. sa paninimbagan asin katalingkasan an pag - asikaso sa responsibilidad.