Jump to content

Annie Dillard

Hali sa Wikiquote
Annie Dillard

Si Annie Dillard (namundag kan 30 Abril 1945) sarong Amerikanang parasurat na namundag sa Pittsburgh, Pennsylvania. Ginana nya an Pulitzer Prize para sa saiyang naratibong non-fiction na Pilgrim at Tinker Creek kaidtong 1974.

Mga sambit[baguhon]

 • Para sa kadakli kan mga lalang, sarong paagi na kan buhay an maistaran nin parasitiko - ini, kun inaapod mong sarong pagbuhay.
  • The Horns of the Altar p. 231
 • Mayo nin mga pangyayari kundi mga kaisipan asin pagtagas kan puso, an luway - luway na pakanood kan puso kun saen an pagkamoot asin kun siisay. An iba tsismis sana, asin mga osipon sa ibang panahon.
  • Holy the Firm (1977)
 • An kinaban na yaon sa irarom nin kadikloman asin sagkod ngonyan kasunod kan pagtatapos kan takop bakong iyo an kinaban na aram niato. Tapos na an pangyayari. Grabe an destroso kaiyan sa palibot niato. An nakababasol na isip asin puso sagkod ngonyan, haros indiperente, tunay na nawaran nin hawak, maluya, asin pagal - pagal. An mga bulod nahotad, narurumpag. Nakasakat sa langit, siring sa bunganga hale sa sarong harayo nang kakaw, an singsing na kalot.
  • "Expedition to the Pole", Teaching a Stone to Talk (1982)
 • Basta an estruktura nin trabaho tuyong saro sa sadiring tema kaiyan, an saro pa sa mga tema kaiyan iyo an arte.
  • Quoted by Ted Nelson in Literary Machines (1982)
 • Arog nin siisay man na aki, nagsolosolo ako sa sakong sadiri na angay sa sangkap na paagi, kun paanong an sarong harong nakakanompong kan saiyang paghorophorop sa sarong pool. An saiyang mga moro minalaog sa mga moro sa tubig, an saiyang mga ekspertong parabadilon an saiyang mga takyag. An kalipkop sa saiyang paghorophorop sa bilog na panahon, na tinatatakan iyan sa moro kan bitis, asin isinusulot iyan mantang sia minatukad hale sa tiponan nin tubig, asin poon pa kaidto.
  • An American Childhood (1987)
 • Siempre, kun paano niato ginagamit an satong mga aldaw kun paano niato ginagamit an satong buhay. An ginigibo niato sa oras na ini, asin an sarong iyan, iyo an ginigibo niato. An iskedyul idinedepensa hale sa kariribokan asin kapritso. Iyan hikot para sa pagdakop nin mga aldaw. Iyan paggapo na dian an sarong trabahador puedeng tumindog asin magtrabaho na may duwang kamot sa mga kabtang nin panahon. An iskedyul sarong patuya-tuyaan nin rason asin katampadan, pigkukuahan, asin kaya dinadara sa pagkatawo; iyan katoninongan asin sarong lugar na pasiring sa pagkalaglag nin panahon; Iyan sarong lantsa - salbabida na dian kamo nakakanompong, pakalihis nin mga dekada, na nabubuhay pa. Pareho an kada aldaw, kaya nagigirumdoman nindo an serye pagkatapos bilang malibog asin mapuersang arogan.
  • The Writing Life (1989)