Jump to content

Arnold Vosloo

Hali sa Wikiquote

Mga sambit

[baguhon]
Arnold Vosloo, sarong aktor
  • An kaginhawaan an paggibo nin mga pelikula, orog na an mga arog kaini huli ta pwede kang magin siring sa sadit na ugbon naman asin magdalagan sa dakulang pangadyion na ini. Nagkaigwa ako nin marahayon na panahon.
  • Nagpapasalamat akong marhay na an gabos na gamit na idto ginibo iyan sa screen, huli ta an dakol na oras na mga namamahala sa studio nagsasabi na mayo nang panahon, o hapoton kun tano ta maninigo kitang makamati nin simpatiya sa maraot na lenggwaheng ini. Sa suba - suba ko na ako an romantikong nanginginot sa pelikula, nangyari na sanang kuanon ko an salang aking babae. An Itotep klase kan makaturotristeng kontrabida, siguro, asin dakol na tawo an nagdulok sa sako asin nagsabi na ako nauungis sa saimo, alagad ta nakaabot ako sa punto na namumundo man ako para sa saimo. An lain - lain na aspetong iyan an nakatatabang na ipaliwanag kun tano an pelikulang ini ta mapanggana nanggad.