Jump to content

Aung San Suu Kyi

Hali sa Wikiquote
An mga prinsipyo na arog kan katotoohan, an hustisya asin pakikidamay dai masasabing trite kun an mga ini an parateng mga depensa sana na kontra sa daing herak na kapangyarihan.
Sya si Aung San Suu Kyi
Babaeng presidente na naninindigan para sa kanyang nasasakopan

Si Aung San Suu Kyi(namundag 19 Hunyo 1945) sarong non-vilenteng aktibistang pro-demokrasya sosyal kan Myanmar; ganador kan 1990 Premyo Sakharov para sa Katalingkasan nin Pag-isip asin kan 1991 Premyong Nobel Peace. Kan 2016 siya an nagin pinakainot na State Counsellor kan Myanmar. Poon kan 2017 siya natutuyawan na gayo huli sa paggiromdom asin aksyon mapadapit sa 2016 - 2017 na mga persekusyon kan mga tawong Rohingya.

Mga kawikaan

[baguhon]
  • Iginagalang na mga monghe asin tawo. Katuyohan kan pampublikong seremonyang ini na ipaaram sa bilog na kinaban an kabotan kan mga tawo... An katuyohan niato iyo na ipaheling na an bilog na banwaan may odok na pagmawot na magkaigwa nin dakol na demokratikong sistema nin gobyerno.