Jump to content

Aurelia Henry Reinhardt

Hali sa Wikiquote
Sya si Aurelia Henry Reinhardt
Siya si Aurelia Henry Reinhardt
Litrato ini ni Aurelia Henry Reinhardt
Perma ini ni Aurelia Henry Reinhardt
Aurelia Henry Reinhardt graduation attire
litrato ni Aurelia Henry Reinhardt
Ltrato ni Aurelia Henry Reinhardt

Si Aurelia Isabel Henry Reinhardt (Abril 1, 1877 - Enero 28, 1948) sarong edukador, aktibista, asin prominenteng myembro asin lider kan kadakol na mga organisasyon. Nagtapos siya kan saiyang adal sa graduate sa University of California, Berkeley, nagtapos kan saiyang dissertation sa Yale, asin nag'adal bilang kapwa sa Oxford. Pakatapos magtokdo sa Unibersidad kan Idaho, sa Lewiston State Normal School, asin sa Extension Division kan Unibersidad kan California, siya naelihir presidente kan Mills College kan 1916, asin nagkapot kan katongdan sagkod 1943, na ginibo siyang pinakahalawig na nagserbing presidente sa historya kan eskwelahan.

Siya sarong aktibista sa katuninongan durante kan Enot na Gerang Pankinaban, aktibong myembro kan Partido Republikano, asin suportado an pagrata kan Tratado nin Versailles, asin an pagbilog kan League of Nations. Nagsurat asin nagtaram sia sa bilog na US asin Europa, sa laen - laen na grupo sosyal, politikal asin komersial, sa mga tema kaiba an edukasyon nin mga babae, an kariribokan, pankinaban na katoninongan, asin internasyonal na kooperasyon nin mga babae. Siya an presidente kan American Association of University Women, asin prominenteng myembro kan American Unitarian Association, nagserbi nin duwang taon bilang enot na babaeng moderador kaini, bilang iyo sanang babaeng myembro kan Commission of Appraisal kaini, ipinalis an Ware Lecture kan 1932, asin halipot na ministro sa Oakland, California. Saro siyang direktor kan Starr King School for the Ministry, asin delegado siya sa pagtiripon kan United Nations kan 1945.

Sambit

[baguhon]
  • An ngapit kan satong nasyon nakadepende sa satong mga institusyon sa edukasyon. Sinda papagdadanayon na demokratiko.
  • Dai niato paglingawan na kaiba sa ngapit an mas dakol na babae sa ministeryo kisa kasuarin pa man.
  • An babae ni Yesterday linalaoman na magkaigwa nin indibiduwal na intereses, na inaasikaso an liwanag kan kalayo sa puso asin an kaginhawahan kan grupo nin pamilya. Ngonyan sia an nagmana kan komunidad asin kan ikararahay kan komunidad. An mga sibiko, relihion asin edukasyon nagin nang saiyang langtad nin aktibidad. Sia paragibo nin harong asin siudadano.
  • An relihiyon asin edukasyon may paninimbagan na gibohon na posible an abundang buhay - an mga termino intelektuwal asin espirituwal, imbes na materyal. An buhay nin tawo sinisierto sana sa mga... na nagdisiplina kan saindang sadiri na pumili asin igwang adbokasiya na magmaigot para sa marahayon na "may puso asin kalag patin isip."
  • An edukasyon sa sarong demokrasya, sa satong demokrasya, dapat na gamiton an gabos na instrumento nin sibilisasyon, harong, iglesia, komunidad, siring man sa eskuelahan, para sa igo, angay na pagtalubo kan lambang aki. Ini nangangahulogan na an karakter asin imahinasyon, siring man an puso asin kamot, pinag - iiribanan.
  • An edukasyon sa demokrasya dapat na may pakaaram na direktang pagbasa asin pag - obserbar, prinsipyo asin kaugalean sa kaogmahan, mga paninimbagan, asin pakikikabtang sa pamumuhay bilang grupo. An gobyerno sa sarong demokrasya bako man "ninda," ini "us."
  • Sinabi ni Horace Mann na sarong dating sulit sa sangribong repormista. Asin kun papagdadanayon nindong buhay an hustisya asin katalingkasan, kamong mga abogado, pagmamaigotan niamong mga paratokdo na magin kun ano kami, an mga naenot sa pagkatawo kan samong mga siudadano.
  • Ngonyan sa sarong nasyon na an gabos na babae nagmamana nin responsibilidad sibiko, kun saen an mga propesyon asin negosyo bukas sa gabos na kapadian na mayo nin pagpalaenlaen sa sekso, namomoon paagi sa direktang impluwensia iyo an dai tinutuyong pamana nin babae.