Jump to content

Ayanda Candice Sibanda

Hali sa Wikiquote

Si Ayanda Candice Sibanda (27 Mayo 2000) na modelo, aktibista asin estudyante sa ley sa Unibersidad kan Zimbabwe, iyo an kagtogdas kan Ayanda Candice Foundation, na nagboses para sa albinismo asin mga aking babae" na katanosan, siring man an kagmukna kan Outstanding Teen ni Zimbabwe. Ginagamit nia an saiyang mga plataporma tanganing haleon an mga eroestorya asin superstisyon na nakapalibot sa albinismo asin naggagamit nin modelong pag - adal asin gayon na mga pahina tanganing tawan nin orog na atension an mga isyung ini. An saiyang pambihirang gayon nakua an atensyon kan dakul na mga paluwas, mga brand asin siya naglakaw sa magkapirang pahinan na pasale asin nanggana sa magkapirang pag'onra.

Mga Sambit

[baguhon]
  • Bilang mga may Albinismo dai nyato maninigong togotan an iba na diktahan kita. Arog kan gabos na tawo, igwa kita kan katalingkasan sa pagtaram, gamiton nindo iyan.
  • An nagtulod sa sako na magin modelo iyo an sakong naglalaad na pagmawot na magin an pinakamarahay, bako sanang para sa sako, kundi para sa mga irinerepresentar ko. Bilang reyna nin kagayonan, kamo sarong embahador asin parasuportar, sa siring kun kamo naglalakaw sa ampas, dai kamo nagtitindog bilang saro, kundi siring sa dakol.