Jump to content

Ayra Starr

Hali sa Wikiquote
Litrato ini ni Ayra Starr kan nag perporm sya sa Shoke Shoke Festival
Sya si Ayra Starr

Si Ayra Starr (namundag 14 Hunyo 2002), bisto sa apod na Oyinkansola Sarah Aderibe, sarong Nigerianong parakanta, parasurat kanta asin modelo. Namundag sa Cotonou, si Ayra Starr nagpoon nin karera sa moda sa edad na 16 kaiba si Queve Model Management bago magdesisyon na magkua nin musika. Pakatapos maantos an nagkapirang kanta kan mga popular na pintor saIntsik, ipiglaag niya an saiyang enot na orihinal na kanta sa saiyang pahina kan Disyembre 2019. Ini an nagdara saiya sa atensyon kan si ehekutibo sa rekord na si Don Jazzy, asin nagbunga kan saiyang pirma sa Mavin Records.

Mga Sambit

[baguhon]
  • Aram ko na kun igwa pa ako nin ibang kabtang iyan mas magarbo. Mas marhay kutana kun nagkaigwa kita nin iba-ibang talento asin puntos-sa-ladawan asin gabos na idto. Asin sa paghona ko makangangalas an mga awit na may mga kabtang asin kompletohon kaiyan an mga awit. Alagad sa ibang mga kanta, maogmahon ako ta sinda an dalan. Sinasabi ninda an sakong estorya asin boot ko na an mga tawo maghinanyog dian sa sakong tingog.
  • Kun minsan ako yaon sa auto o kisuerra kun ako kaidto palaog pa sa mga auto saka magkakaigwa sana ako nin inspirasyon asin mapoon na magsurat o mag - awit.
  • Permi kong aram an ngaran kan sakong album magigin 19 asin peligroso, kan ako hoben pa asin mga taon bago pa ngani ako nagpirma para ki Marvin ako nangangahulogan na iyan mangyayari.
  • Isurat an sakong gigibohon asin kun paano ko gigibohon iyan. Huli ta pirme kong aram na mangyayari iyan. Nagmaigot akong marhay na yaon ako ngonyan asin sinasabi ko poon kan ako akion pa na ako magigin popular asin bantog. Ako si Ayra Starr poon kan ako mamundag. Ako an nauuyam na aki na masabi sa gabos na ako magigin superstar.