Jump to content

Ban Zhao

Hali sa Wikiquote
The ancients had a saying: "Is Love afar off? If I desire love, then love is at hand!"

An Ban Zhao (Chinese: ⁇ ) ⁇ ; 49 - c. 120 CE) sarong Tsinong historyador asin politiko. Siya an pinakaenot na binibistong babaeng historyador na Intsik.

Sambit

[baguhon]
 • An sarong babae (na kaipuhan na gibohon) igwa nin apat na kuwalipikasyon: (1) sa babae na birtud; (2) berbal na mga tataramon; (3) may darang babae; asin (4) magtrabaho bilang babae. Ngonyan an inaapod sa babae na birtud dai kaipuhan na magin pambihirang abilidad, na pambihira an kalaenan sa iba. An mga tataramon nin babae dai kaipuhan na magin madonong sa debate ni alisto sa pakikipag - olay. An magayon na itsura dai nangangaipo nin magayon ni sangkap na porma nin lalauogon. An trabaho nin mga babae dai kaipuhan na gibohon nin mas eksperto kisa kan sa iba.
  Maingat na ingatan an saiyang kabinian; tanganing makontrol nin malinaw an saiyang gawe - gawe; sa lambang paghiro na magpaheling nin kababaan nin boot; asin tanganing arogon an kada gibo sa pinakamarahay na gamit, ini sa babae karahayan.
  Maingat na pilion an saiyang mga tataramon; na likayan an malaswang tataramon; sa pagtaram sa angay na mga panahon; asin dai mapagal sa iba (na may dakol na pag - oolay), puedeng apodon na mga karakteristiko nin sa babaeng mga tataramon.
  An paghugas asin pagtahob kan ati parayo; tanganing mapagdanay na presko asin malinig an mga bado; tanganing mahugasan nin regular an payo asin maba an hawak, asin tanganing dai mawara sa makasosopog na ramog an tawo, puedeng apodon na mga karakteristiko nin pagkaigwa nin babae.
  Bilog an pusong debosyon sa pagtahi asin sa paghabod; nin pagkamoot na dai magtsismis asin magsingisi; sa kalinigan asin orden (sa pag - andam) an arak asin kakanon para sa paglilingkod sa mga bisita, puedeng apodon na mga karakteristiko nin trabahong babae.
  An apat na kuwalipikasyon na ini nagrerepresentar sa pinakadakulang karahayan nin sarong babae. Mayo nin babae na puedeng mawaran kaiyan. Sa katunayan pasilon sindang magkaigwa kun pinahahalagahan sana sinda nin sarong babae sa saiyang puso. An mga tawo kan suanoy nagsasabi: " Harani Na daw an Pagkamoot? Kun ako nagmamawot nin pagkamoot, kun siring an pagkamoot harani na!" Siring man masasabi manongod sa mga kualipikasyon na ini.