Jump to content

Barbara Boxer

Hali sa Wikiquote
Barbara Boxer

Si Barbara Levy Boxer (namundag Nobyembre 11, 1940) iyo an hurado na Senador kan Estados Unidos haleng California (poon 1993). Sarong miyembro kan Democratic Party, siya dati nagserbi sa Kamara de Representantes kan E.U. (1983 ⁇ 1993).

Sambit

[baguhon]
  • Kadakol nang reveno na hale sa sistemang kahawakan-estado na puwede kang talagang magpasiring sa sarong tawo sa sarong distritong kongresyonal asin makakua nin bastanteng boto duman sa pagsabing, "Ano an kaipuhan mo? Ano an gusto mo?"
  • Pirme kong sinasabi saindo na kaipuhan na papagdanayon iyan sa lamesa asin kaipuhan nindong helingon an mga bagay na ini huli ta ngonyan an mga tawo nagagadan huli sa administrasyon na ini. Asin, aram nindo, iyan man nanggad an katotoohan. Asin dai sinda magbabago. Dai ninda iniintindi an Kongreso. Sinda padagos na nagpipirma-pirma sa mga kapahayagan na ini, na boot sabihon na siya nagdesisyon na dai magpaotob kan ley. Arog na kaini karani kita sa diktadura.
  • Enot, igwa nin marahay na mga tawo duman; Dai sana sinda naggigibo nin kadakol na racket. Ikaduwa, kun dai ka maggibo nin mga alon, kun siring an raot na mga gurot dai maghugas nin sobra. Asin ikatolo, mayo nin siisay man na nag - oolog - olog sa maraot na paagi sa saimo kun dai sinda natatakot sa saimo. Kaya isipon nindo na iyan sarong klase nin pag - omaw.
  • Dae ko na kaipuhan na sabihon na pagkatapos kan chemotherapy, si Barbara Boxer bako na nanggad idtong makatakot.