Jump to content

Cyanzayire Aloysie

Hali sa Wikiquote

Si Aloysie Cyanzayire (namundag kan 1964) sarong abogadong babae sa Rwanda na nagin presidente kan Korte Suprema kan Rwanda. Si Cyanzayire Alysie namundag kan Pebrero 11, 1964 sa distrito nin Ruhango, probinsyang Southern. Si Cyanzayire iyo an pinakamatua sa pitong aki sa saiyang pamilya. Si Cyanzaire inagom nin tolong aki.

Mga sambit[baguhon]

  • Ano man an ginigibo ko, hinihingoa kong gibohon iyan sa pinakamakakaya ko. Ginagamit ko an bilog kong kosog sa paghaman nin trabaho. Gabos na trabaho dae pigrerespeto asin importanteng makamit an anoman na gusto mo. Mahalaga an kada trabaho
  • Masakit an gabos na trabaho. Alagad an pinakadakulang angat sa pagtratar sa mga tawo, nangorogna kun kamo namomoon na naghihingoang pamahalaan sinda. Puedeng magin depisil an pag - iribanan nin mga grupo huli ta gabos kita igwa nin laen na paagi na maheling an mga bagay na laen an pinaghalean asin mentalidad niato. Sa kadaklan na kamugtakan an paagi na gugustohon nindo na makadalagan bakong pasil. An dapat nindong gibohon iyo na pagmaigotan na saboton an gabos asin hingoahon man na ipakipag - olay sa sainda an manongod sa pag - abot sa saindong target; Kaipuhan nindong magtrabaho bilang sarong grupo sa kabilogan.
  • An ano man na trabaho na nagibo nin sarong lalaki magigibo man nin sarong babae, nangorogna an mga dai nangangaipo nin sobrang paggamit nin pisikal na kosog. Naheling mi an mga aking babae na nangongorog sa eskuelahan. An sarong aking lalaki puedeng enot na umabot asin an sarong aking babae minalaog sa ikaduwa asin bise-bersa. Kun iyan posible sa eskuelahan, taano ta maninigo na magin masakit iyan sa trabahong propesyonal? Gabos kita harigi kan nasyon.
  • " Si Nyundo an inot na eskuwelahan sa siyensiya para sa mga aking babayi asin payunir kami. Kun kamo nag - aalok nin mga tema sa siensia, dakula an posibilidad na an siisay man gumibo nin ano man na kurso. Huli sa sakong siensia, nagkaigwa ako nin Bachelor Degree in Law sa Nasyonal na Unibersidad nin Rwanda"
  • Kaipuhan kitang magtarabangan bilang mga lalaki asin babae tanganing pakosogon an satong nasyon. Garo sana iyan pamilya; Kun an sarong agom mahigos asin an saro dai naggigibo nin ano man sa panahon na iyan an pamilya dai makakagibo nin ano man. Alagad an mag - agom na mahigos na nagtatrabaho asensado.
  • Bilang enot na namundag kaipuhan kamong magin responsable asin magin arogan sa gabos na panahon. Bako sanang ginigiyahan nindo sinda kundi perming kaipuhan na bantayan sinda. Kun beses kamo minapondo sa pagigin tugang na babae asin nagigin magurang. Naoogma ako na an sakong mga tugang dai nadesganar o nagkulang man giraray sa sako,
  • Kun kita nagkakaigwa nin kaso, ginigibo niato an maingat na pagsiyasat asin pagsiyasat tanganing malikayan an ano man na inhustisya. Mayo nin maraot siring sa bakong makatanosan na paghokom. Kaipuhan nindong gamiton an saindong konsensia sa masakit na mga kamugtakan. Alagad kun magluwas na sala ka, importante na pirming aporon asin itama an danyos na dara mo. Kita tawo asin seguradong nasasala. Kun tunayan mong nasala ka, importanteng itanos mo iyan.
  • Mas dakol na panahon an ginagamit ko sa harong. Kun mayo ako nin trabaho. Ikinakaogma kong gibohon an mga gibohon sa harong asin linilinigan an sakong harong kada mapaatubang ako."