Eagle Woman

Hali sa Wikiquote
Eagle Woman That All Look At (also known as Waŋblí Ayútepiwiŋ)
litrato ni Eagle Woman
Eagle Woman
larawan ni Eagle Woman with eagle traning

Si Eagle Woman na Gabos Maghiling Sa Pag-ibig (bisto man sa Waŋblí Ayútepiwiŋo sa Sioux, asin bilang Matilda Pictte Galpin, 1820 - Disyembre 18, 1888) sarong Lakota aktibista, diplomatiko, negosyante, asin paratradusir na nabibisto sa saiyang mga paghihingoa na maultanan an mga iriwal kan mga nag-iistar na puti, kan gobyerno kan Estados Unidos, asin kan Siux. Sya an binibistong pinakainot na babae na nagin pamayo kan Siux.

Mga Sambit[baguhon]

  • Dai ko man sinabi saindo na an mga puti siring kahibog kan mga tarom nin doot ko na sa lokdô kan Dakulang Ama. Aram ko an sinasabi ko! Binari ngonyan an saindong konsilyo nin guerra. Bayaan nindo digdi asin gigibohon ko kamong dakulang bangkete.
  • Sabihon mo, hilnga na yaon digdi, limang ribo ka, magbuno nin kabangang lalaking puti. Asin nagdigdi kamo huli sa anong dahelan? Kinagaradan na nindo an saindang mga baka, aroaldaw, asin mayo ni saro sa sainda an nagsabi nin ano man sa saindo manongod sa pagkawara dangan kan badilon nindo an saro sa saindong sadiring banwaan, uya kamo tanganing gadanon an sarong puti para dian ... Dai ka pusoan na magdigdi tanganing gadanon an kabangang lalaking puti!
  • Sadiri ko na ngonyan an tawong ini! Dai nindo sia puedeng duotan!
  • Bilang si Mrs. Galpin nagtindog sa tahaw kan dakulaon na kadaklan na idto nin madugong mga Indian, asin nangatanosan asin nakimaherak para sa buhay kan mga puti, ano man an saiyang peligrosong posisyon, idto an pinakamakangangalas na dadalanon na naheling ko, o linalaoman kasuarin man na konsideraron an gabos na kamugtakan.
  • An interesadong mga tawo na nag - iistar sa mga kabin iyo si Mrs. Charles E. Galpin asin an saiyang aking babae, si Miss Lou Galpin [sic], an dating agom ni Maj. Galpin, an bantog na negosyante ... Si Mrs. Galpin sarong babae na pambihira an kapasidad sa isip, na midbid na marhay sa bilog na nasyon nin Dakota, asin an saiyang aking babae halangkaw an inadalan sa St. Louis. Nagbabalik pa sana sinda sa Grand River Agta hale sa Chicago, kun saen nagpapakua sinda nin treseau sa kasal para sa Miss Lou, na madali nang magpakasal ki Capt. Harmon.
  • An sarong babaeng Indian, na an ngaran Mrs. Galpin, kaiba man sa delegasyon [1872 Sioux sa Washington D.C.]; Nagin siang dakulang katood kan mga puti asin mas may impluwensia sa antipatikong mga Indian kisa kadaklan kan mga namomoon
  • Ibinibilang ko siang angay nanggad na tawo asin nagtitiwala na sia magdadanay na daing kontrol sa saiyang kaomaw - omaw na mga paghihingoa na tokdoan an saiyang mga aki. An Mrs. Galpin iyo an maliwanag na partikular na bitoon kan Nasyon Sioux, asin tinatawan ko sia nin onra huli sa saiyang dating mga gibo asin huli sa saiyang presenteng gawe na dai ikapaliwanag.
  • Mrs. Galpin ... saro sa pinakamahusay na babae sa kinaban ... Mayo siang tinataram na Ingles, an saiya sanang propiong Sioux. Sia katood kan saiya mismong rasa asin siring man kan mga puti. An saiyang pakikikatood dai pinatutunayan paagi sa mga tataramon kundi paagi sa mga gibo.