Jump to content

Haruki Murakami

Hali sa Wikiquote
Si Haruki Murakami

Mga sambit[baguhon]

  • "An nagpapanormal satuya" sabi ni Reiko, "iyo an pagkaaram na bako kitang normal.,"

― gikan sa librong Norwegian Wood

Nagsosolo ka nin mga kamalig. Dai ako nagsosolo nin mga kamalig. May makangangalas na pagkakaiba ini, asin para sa sako, imbes na sabihon kun arin sa sato an pambihira, an inot sa gabos gusto kong maaraman kun ano talaga an pagkakaiba na iyan.
  • Makologon an tension kun an saro dai makapagreprodusir o makatao nin buhay na marhay sa iba, gurano man an pagmamaigot nia, an naeksperyensiahan nia nin makosogon. Sa kaso ko, an mas makusog iyo an tuyong "magkua dapit sa sarong partikular na tema sa partikular na paagi," an mas masakit magpoon sa pagsurat asin magpahayag kan sakong sadiri. An tension na ini garo kaagid kan pagkairitar na namamatean nin saro kun dai nia ikalaladawan sa ibang tawo an naeksperyensiahan nia nin buhay asin realistikong marhay sa saiyang mga pangatorogan. An gabos na tataramon na ginagamit ko tanganing isabi nin daing ontok an sakong pakamate kan oras na idto tanganing iladawan kun ano an gusto ko, dangan nagpoon na sindang pasaloiban ako.
"A Long Way from The Stuffed Cabbage" (short story)