Jump to content

James Freeman Clarke

Hali sa Wikiquote
Pirma o kurit ni James Freeman Clarke
Litrato ni James Freeman Clarke

Si James Freeman Clarke (Abril 4, 1810 - Hunyo 8, 1888) sarong Amerikanong teologo asin autor.

Si James Freeman Clarke

Mga sambit

[baguhon]

Dictionary of Burning Words of Brilliant Writers (1895)

[baguhon]
  • An nagtutubod sa karahayan igwa kan pinakaubod nin gabos na pagtubod. Siya sarong tawo na "may magaya-gayang nakaagi asin may kumpiyansa sa mga paabuton".
  • Kaipuhan na kita sarong bagay tanganing magibo an sarong bagay, alagad dapat man na may gibohon kita tanganing magin sarong bagay. An pinakamarahay na reglamento, sa paghona ko, iyo ini: Kun nadedepisilan kitang gumibo nin marahay, pagmaigotan niato na magin marahay. Sa ibong na lado, kun nasasakitan kitang magin marahay, pagmaigotan niatong gumibo nin marahay. An pagigin naggigiya sa paggibo, an paggibo nagbubunga nin pagigin presente. Pero an saindang pankagabsan na gamot pareho pagtubod, pagtubod sa Dios, sa tawo, sa satong sadiri, sa daing sagkod na pakalabi kan tama sa sala, katotoohan manongod sa sala, karahayan sa karatan, pagkamoot sa gabos na kapasloan asin gabos na kasalan.