Jump to content

Magda Goebbels

Hali sa Wikiquote
litrato ni Magda Goebbels

Si Johanna Maria Magdalena "Magda" Goebbels (11 Nobyembre 1901 - 1 Mayo 1945) agom ni Joseph Goebbels, ministro nin propaganda kan Nazi Alemanya, asin haraning kairiba ni Adolf Hitler. Kan Mayo 1, 1945, sia asin an saiyang agom ginadan an saindang anom na aki, dangan naghugot.


Mga Sambit[baguhon]

Magda Goebbels
  • An pagkamoot para sa mga agom na lalaki, alagad an sakong pagkamoot ki Hitler mas makosog, itatao ko dian an sakong buhay.
  • Darahon niato sinda, huli ta sinda marahayon, magayonon para sa kinaban na nasa enotan... dai, dai ko man dapat kuanon an mga aki, kaipuhan! ... Sinda tatawan nin makosog na pagtorog. Pagkatapos, an boot kong sabihon kun sinda nanok na torog, tatawan sinda nin ineksion nin Evipan o sarong bagay na sapat sa...sa...