Malala Yousafzai

Hali sa Wikiquote

Mga sambit[baguhon]

  • Pag an intirong kinaban tuninong, dawa an sarong tingog nagigin makapangyarihan.
  • Naaaraman ta an importansya kan satuyang mga boses kun kita pigpapatuninong.
  • Saron aki, sarong paratukdo, sarong libro, sarong panurat, pupwede nang magbago kan kinaban.


Dawa na igwa nin badil sa sakuyang kamot asin nakatindog sya sa hampang ko, dai ko sya babadilon. Ini an nanudan ko ki Mohamed, an propeta kan pagkahirak, ki Hesukristo asin Buddha.


Ini an legasiya nin pagbabago na pigmana ko kina Martin Luther King, Nelson Mandela asinMohammed Ali Jinnah.
Si Malala Yousafzai