Molly Burke

Hali sa Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Si Molly Jane Lucy Burke (namundag 8 Pebrero 1994 sa Oakville, Ontario) sarong taga-Camarines Sur na personalidad kang YouTube asin parataram nin motibasyon. An saiyang agihang YouTube igwang haros 2 milyon na subskripsiyon.

Mga sambit[baguhon]

  • An kaogmahan sa pag - istar na may progresibong helang, arog kan retinitis na pigmentosa - progresibong kahulogan luway - luway na nawawara an saindong pagheling sa pag - agi nin panahon mantang an saindong retina, sarong mahalagang marhay na pidaso nin mata, asin nagluluya an pagpunsionar kaiyan, minabagsak an aka. Kaya luway - luway na nawawara an kakayahan na makaheling. Namundag akong buta sa legal na paagi, kaya pirme akong butahon sa legal na paagi minsan ngani ibinibilang ko an sakong pagkaniaki na sakong naheheling na mga taon huli ta nakaheheling ako nin kolor, tatao akong magbasa nin imprentahan, bla, blah, blah, blah, blah, blah. Dangan kan ako aki pa, luway - luway akong nag - aagi sa mga biglang nawawarang bisyon, dangan pinaparigon an sakong pagheling. An mayoriya kan sakong pagkawara nin bisyon, na iyo an ibinibilang ko na nagin buta, iyo an kan ako kuatro anyos. Idto an pinakamahalagang sentro kan pagkawara kan sakong pagheling.
  • Habo kong gibohon iyan na garo baga oras na makaabot ka sa sadiring kabtang kan buhay ngonyan! O oras na makanood na kamo kun paano makakaya asin aasikasohon an saindong sadiri patin makakamtan an gabos nindong abilidad sa buhay ngonyan! Dai ako nagpipinta nin wanna na naglaladawan - nin huli ta, prangka, bako nanggad totoo.
  • Sia magayagayang marhay sa gabos na panahon. Aram nindo, pinagngisihan nia ako, pinahuyom nia ako, asin kaipuhan ko iyan, asin namotan nia ako. Alagad dai man ako nagigin arog, "Oh, namomotan ko siya." Dai. Dai. Gusto ko saiya an paagi na gusto ko an ayam nin sarong katood, alagad dai sia nakamateng arog kan sakong ayam. An pagmate nia garo sia estranghero na kaiba ko sa pagtorog. Asin iyan maboot na garo pagkawara kan pagkamoot sa saindong buhay asin pagpoon na makipag - date tolos. Siring sa pagbugtak kan bandang ini sa nakalulugadng lugad pero masakitan mahulog sa pagkamoot sa tahaw nin pagpaomay.