Jump to content

Plantilya:Sambit kan aldaw/Hulyo 27, 2021

Hali sa Wikiquote
 
Ano man na oras mantang ako oripon,
kun idinulot sa sako an katalingkasan nin sarong minuto,
asin sinabihan ako na kaipuhan akong magadan sa katapusan kan minutong iyan,
kukuahon ko an pagkakataon na iyan
tangani sanang magin talingkas na babayi
igdi sa kinaban na hinaman kan satuyang Dios - gigibuhon ko iyan.
~ Elizabeth Freeman ~