Plantilya:Wikisambit:Sambit kan aldaw/Agosto 17, 2021

Hali sa Wikiquote
 
"An lambang buhay igwa nin mga panahon na nakakapabago sa sato
sagkod lamang asin ginigibo kitang kun siisay kita.
"
~ Marie Brenner ~