Plantilya:Wikisambit:Sambit kan aldaw/Agosto 20, 2021

Hali sa Wikiquote
 
"Sarahan nindo an saindong mga basahon;
alagad dai nin dawa anong tata, siradora, o kandado
an makakasara sa katalingkasan kan saindong mga isip."
~ Virginia Woolf ~