Jump to content

Tomi Adeyemi

Hali sa Wikiquote
Si Tomi Adeyemi (2018)

Si Tomi Adeyemi (Agosto 1, 1993) sarong Nigerian-Amerikanang nobelista asin man nagtutukdo nin creative writing.

Mga sambit[baguhon]

  • An totoo, sa boot ta, kita mga tawo man talaga gabos... Gabos kita igwa nin mga tawong namomootan, mga muya tang protehiron, lambang saro igwa nin mga kinakatakotan asin mga bagay na minatao sainda nin kulog.
  • Nagkaigwa ako nin kadakol na iba-ibang rason sa pagsurat kan libro alagad sa pinakasentro kaini iyo an kamawotan na magsurat para sa mga daragang itom na nagdadakula sa pagbasa nin mga libro na mayo sinda. Idto an sakong eksperyensia kan ako aki pa. An mga aki nin Dugo asin Bone sarong oportunidad na madangog iyan. Tanganing sabihon na naheheling kamo.
  • An mga tawo nagsasabi na kamo tataong sumurat nin sadiosan asin na kadakol kan tanog alagad siring man, ano an boot sabihon kaiyan? Iniisip ko na parte kaini aram kong may mga bagay na itong inaagihan na unibersal asin an mga bagay na idto an korte kang kinaban... kung yaon ka sa panoksihan, dai sinda minataram, "Oh, Jamaican, oh, taga Nigeria; oh, pano ka nang Amerikano sa Aprika; An mga apoon mo dinara digdi sa mga bapor nin mga oripon." Bako iyan an naheheling nin ibang tawo. Sa luwas na kinaban, igwa kami nin klase nin pankagabsan na eksperyensia alagad iyan nagbabago man depende sa kun baga kamo nagdakula sa kadaklan na puting espasyo o sa kadaklan itom na espasyo...