Wikisambit:Sambit kan aldaw/Oktubre 18, 2022

Hali sa Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
 
"An buhay pangaturogan para sa mga madunong,
kawat para sa mangmang, sarong produkto para sa mayayaman,
sarong trahedya sa mga dukha."
~ Sholom Aleichem ~